Rozpis

Datum: Sobota 22. října 2016
Tech. provedení: TJ Lokomotiva Trutnov ( LTU )
Přihlášky: do 16. 10. 2016 na ORISu (výjimečně na e-mailu killar.marek#gmail.com)
Shromaždiště: Babí u Trutnova –  střelnice, GPS: 50°37’10.538″N, 15°54’41.186″E
viz. www.mapy.cz

mapka

Způsob placení: převodem na bankovní účet 26631601/0100, VS: 22301XXX  (kde XXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS), případně při prezentaci hotově.
Platby převodem nejpozději do 20.10.2016, na prezentaci prosíme předložit doklad o zaplacení.
Prezentace: V centru závodu 8:45 – 9:30 hod.
Start: 000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkování – centrum do 300 m
centrum – start do 1000 m
centrum – cíl do 500 m
Mapa:  Baba, 1:10 000, E=5m, stav duben 2016
Trať: zkrácená trať
Terén:
Podhorský, členitý, kopcovitý (450 až 673 m n. m.), s proměnlivou průběžností porostů, střední hustotou komunikací
Dodatečné přihlášky:
ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Jan Grundmann
hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš
stavba tratí: Jan Grundmann ml., Pavel Petržela